סינון

ספרי יסוד לבית כנסת

מוצרים

מציג 97 - 144 מתוך 190 מוצרים
תצוגה
Vol. 26 Bava Metzia Part 2
Vol. 25 Bava Metzia Part 1
Koren Vol. 25 Bava Metzia Part 1
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 24 Bava Kamma Part 2
Koren Vol. 24 Bava Kamma Part 2
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 23 Bava Kamma Part 1
Koren Vol. 23 Bava Kamma Part 1
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 24 Bava Kamma Part 2
Koren Vol. 24 Bava Kamma Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 23 Bava Kamma Part 1
Koren Vol. 23 Bava Kamma Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 28 Bava Batra Part 2
Koren Vol. 28 Bava Batra Part 2
149 ₪
במלאי
Vol. 28 Bava Batra Part 2
Koren Vol. 28 Bava Batra Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 27 Bava Batra Part 1
Koren Vol. 27 Bava Batra Part 1
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 27 Bava Batra Part 1
Koren Vol. 27 Bava Batra Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
Koren Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
Vol. 40 Arakhin, Temura
Koren Vol. 40 Arakhin, Temura
199 ₪
במלאי
The Koren Magerman Shabbat Humash - Nusah Ashkenaz - Standard Size
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
149 ₪
במלאי
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
199 ₪
במלאי
Vol. 22 Kiddushin
Koren Vol. 22 Kiddushin
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 22 Kiddushin
Koren Vol. 22 Kiddushin
199 ₪
אזל מהמלאי
RCA Siddur Avodat HaLev - Nusah Ashkenaz - Standard Size
Vol. 1 Berakhot
Koren Vol. 1 Berakhot
199 ₪
במלאי
The Noé Edition Koren Talmud Bavli - Medium Size (B&W) Complete Set
The Noé Edition Koren Talmud Bavli - Large Size (Color) Complete Set
Steinsaltz Five Megillot
The Koren Sacks Siddur for Shabbat and Hagim - Nusah Ashkenaz - Standard Size
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
149 ₪
במלאי
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
149 ₪
במלאי
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
199 ₪
במלאי
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
199 ₪
במלאי
Koren Shalem Siddur - Nusah Ashkenaz - Standard Size
Koren Shalem Siddur - Nusah Ashkenaz - Compact Size
חומש קורן עם רש"י ואונקלוס - שמות
Vol. 9 Yoma
Koren Vol. 9 Yoma
149 ₪
במלאי
Vol. 9 Yoma
Koren Vol. 9 Yoma
199 ₪
במלאי
Vol. 12 Ta'anit, Megilla
Koren Vol. 12 Ta'anit, Megilla
199 ₪
במלאי
Vol. 37 Hullin Part 1
Koren Vol. 37 Hullin Part 1
149 ₪
במלאי
Vol. 37 Hullin Part 1
Koren Vol. 37 Hullin Part 1
199 ₪
במלאי
The Steinsaltz Neviim
Koren The Steinsaltz Neviim
199 ₪
במלאי
The Steinsaltz Humash
Koren The Steinsaltz Humash
199 ₪
במלאי
Shabbat Evening Siddur - Nusah Ashkenaz - Personal Size
The Koren Youth Siddur - Nusah Sepharadim
The Koren Youth Siddur - Nusah Ashkenaz
The Koren Sacks Siddur - Nusah Sepharad - Compact Size flexcover
The Koren Sacks Siddur - Nusah Sepharad - Compact Size
The Koren Sacks Siddur
Koren The Koren Sacks Siddur
71 ₪
אזל מהמלאי
Koren Mahzor for Yamim Noraim
The Koren Humash
Koren The Koren Humash
129 ₪
אזל מהמלאי
The Koren Children's Siddur - Nusah Sepharadim
The Koren Children's Siddur - Nusah Ashkenaz

נצפו לאחרונה