Megillot

מוצרים

מציג 1 - 11 מתוך 11 מוצרים
תצוגה
סדר קינות קורן עם מגילת איכה
התנ"ך המבואר חמש מגילות
Textual Tapestries: Explorations of the Five Megillot
אם לעת כזאת: השתקפויות מקראיות במגילת אסתר
אסתר
Maggid אסתר
99 ₪
במלאי
Steinsaltz Five Megillot
חמש מגילות מאוירות - כריכה רכה
Megillat Esther Mesorat HaRav
חמש מגילות מעוטר
חמש מגילות מאוירות
חמש מגילות מאוירות - כריכה קשה

נצפו לאחרונה