סינון

תלמוד

מוצרים

מציג 1 - 48 מתוך 308 מוצרים
תצוגה
15% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר השלם
10% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ - סט 44 כרכים
15% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ - סט 29 כרכים - מהדורה קטנה
10% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת ברכות
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת ברכות
10% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת בכורות
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול  - מסכת נדרים א
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת ביצה וראש השנה
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת בבא מציעא ב
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת בבא מציעא א
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת בבא קמא א
10% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת בבא קמא
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת בבא בתרא א
10% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת עבודה זרה
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול- מסכת עבודה זרה
66% הנחה
'תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול- מסכת יבמות א
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת ערכין ותמורה
15% הנחה
הדף הקיומי: קדשים-נדה
15% הנחה
סט - הדף הקיומי
Maggid סט - הדף הקיומי
416.50 ₪ 490 ₪
במלאי
15% הנחה
הדף הקיומי - זרעים ומועד
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת זבחים, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת זבחים, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת יבמות, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת יבמות, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת סוכה, ביצה
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת סוטה
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת שבת, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת שבת, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת סנהדרין
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת ראש השנה, תענית
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת פסחים
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת נדה
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת נדרים
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת נזיר
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת מנחות, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת מנחות, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת מגילה, מועד קטן, חגיגה
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת מכות, שבועות
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת קידושין
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת כתובות, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת כתובות, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת כריתות, מעילה
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת חולין, חלק ב
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת חולין, חלק א
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת גיטין
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת עירובין
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת ברכות
10% הנחה
תלמוד בבלי קורן המבואר מסכת בכורות

נצפו לאחרונה