סינון

ספרי יסוד לבית כנסת

מוצרים

מציג 49 - 96 מתוך 190 מוצרים
תצוגה
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
149 ₪
במלאי
Vol. 15 Yevamot 2
Koren Vol. 15 Yevamot 2
199 ₪
במלאי
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
199 ₪
במלאי
Vol. 34 Zevahim Part 2
Koren Vol. 34 Zevahim Part 2
149 ₪
במלאי
Vol. 34 Zevahim Part 2
Koren Vol. 34 Zevahim Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 33 Zevahim Part 1
Koren Vol. 33 Zevahim Part 1
149 ₪
במלאי
Vol. 33 Zevahim
Koren Vol. 33 Zevahim
199 ₪
במלאי
Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
Vol. 20 Sota
Koren Vol. 20 Sota
149 ₪
במלאי
Vol. 20 Sota
Koren Vol. 20 Sota
199 ₪
במלאי
Vol. 8 Shekalim
Koren Vol. 8 Shekalim
149 ₪
במלאי
Vol. 8 Shekalim
Koren Vol. 8 Shekalim
199 ₪
במלאי
Vol. 3 Shabbat 2
Koren Vol. 3 Shabbat 2
149 ₪
במלאי
Vol. 3 Shabbat 2
Koren Vol. 3 Shabbat 2
199 ₪
במלאי
Vol. 2 Shabbat 1
Koren Vol. 2 Shabbat 1
149 ₪
במלאי
Vol. 2 Shabbat 1
Koren Vol. 2 Shabbat 1
199 ₪
במלאי
Vol. 30 Sanhedrin Part 2
Koren Vol. 30 Sanhedrin Part 2
149 ₪
במלאי
Vol. 30 Sanhedrin Part 2
Koren Vol. 30 Sanhedrin Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 29 Sanhedrin Part 1
Koren Vol. 29 Sanhedrin Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 7 Pesahim 2
Koren Vol. 7 Pesahim 2
149 ₪
במלאי
Vol. 6 Pesahim 1
Koren Vol. 6 Pesahim 1
149 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 7 Pesahim 2
Koren Vol. 7 Pesahim 2
199 ₪
במלאי
Vol. 6 Pesahim 1
Koren Vol. 6 Pesahim 1
199 ₪
במלאי
Vol. 42 Nidda
Koren Vol. 42 Nidda
199 ₪
במלאי
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
149 ₪
במלאי
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
199 ₪
במלאי
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
149 ₪
במלאי
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
199 ₪
במלאי
Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
Vol. 36 Menahot Part 2
Koren Vol. 36 Menahot Part 2
149 ₪
במלאי
Vol. 36 Menahot Part 2
Koren Vol. 36 Menahot Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 35 Menahot Part 1
Koren Vol. 35 Menahot Part 1
149 ₪
במלאי
Vol. 35 Menahot Part 1
Koren Vol. 35 Menahot Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 31 Makkot & Shevuot
Koren Vol. 31 Makkot & Shevuot
149 ₪
במלאי
Vol. 31 Makkot & Shevuot
Koren Vol. 31 Makkot & Shevuot
199 ₪
במלאי
Vol. 41 Karetot, Me'ila, Kinnim, Tamid, Middot
Vol. 41 Karetot, Me'ila, Kinnim, Tamid, Middot
Vol. 38 Hullin Part 2
Koren Vol. 38 Hullin Part 2
149 ₪
במלאי
Vol. 38 Hullin Part 2
Koren Vol. 38 Hullin Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 21 Gittin
Koren Vol. 21 Gittin
199 ₪
במלאי
Vol. 4 Eiruvin 1
Koren Vol. 4 Eiruvin 1
149 ₪
במלאי
Vol. 4 Eiruvin 1
Koren Vol. 4 Eiruvin 1
199 ₪
במלאי
Vol. 5 Eiruvin 2
Koren Vol. 5 Eiruvin 2
149 ₪
במלאי
Vol. 5 Eiruvin 2
Koren Vol. 5 Eiruvin 2
199 ₪
במלאי
Vol. 39 Bekhorot
Koren Vol. 39 Bekhorot
149 ₪
במלאי
Vol. 39 Bekhorot
Koren Vol. 39 Bekhorot
199 ₪
במלאי
Vol. 25 Bava Metzia Part 1
Koren Vol. 25 Bava Metzia Part 1
199 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 26 Bava Metzia Part 2

נצפו לאחרונה