עקדת יצחק: ויתור על בעלות / פרשת וירא

עקדת יצחק: ויתור על בעלות / פרשת וירא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
עקדת יצחק: ויתור על בעלות / פרשת וירא

עקדת יצחק: ויתור על בעלות / פרשת וירא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
ראשית הצדק / פרשת בראשית

ראשית הצדק / פרשת בראשית

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
המקל והעזר / פרשת ויילך

המקל והעזר / פרשת ויילך

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
לנצח את המוות / פרשת ניצבים

לנצח את המוות / פרשת ניצבים

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
עם של מספרי סיפורים / פרשת כי תבוא

עם של מספרי סיפורים / פרשת כי תבוא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
נגד השנאה / פרשת כי תצא

נגד השנאה / פרשת כי תצא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
למידה ומנהיגות / פרשת שופטים

למידה ומנהיגות / פרשת שופטים

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
להגדיר את המציאות / פרשת ראה

להגדיר את המציאות / פרשת ראה

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
להנהיג פירושו להקשיב / פרשת עקב

להנהיג פירושו להקשיב / פרשת עקב

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
המעט מכל העמים / פרשת ואתחנן

המעט מכל העמים / פרשת ואתחנן

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
המנהיג כמוֹרה / פרשת דברים

המנהיג כמוֹרה / פרשת דברים

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin