סינון

התלמוד המבואר

מוצרים

מציג 145 - 192 מתוך 287 מוצרים
תצוגה
20% הנחה
Vol. 2 Shabbat 1
Koren Vol. 2 Shabbat 1
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 2 Shabbat 1
Koren Vol. 2 Shabbat 1
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 19 Nazir - PDF
Koren Vol. 19 Nazir - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
159 ₪ 199 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
119 ₪ 149 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 18 Nedarim - PDF
Koren Vol. 18 Nedarim - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
159 ₪ 199 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
119 ₪ 149 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 17 Ketubot Part 2 - PDF
Koren Vol. 17 Ketubot Part 2 - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 16 Ketubot Part 1 - PDF
Koren Vol. 16 Ketubot Part 1 - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 15 Yevamot Part 2 - PDF
Koren Vol. 15 Yevamot Part 2 - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 15 Yevamot 2
Koren Vol. 15 Yevamot 2
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 15 Yevamot 2
Koren Vol. 15 Yevamot 2
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 14 Yevamot Part 1 - PDF
Koren Vol. 14 Yevamot Part 1 - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga - PDF
Koren Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
Koren Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 12 Ta'anit, Megilla - PDF
Koren Vol. 12 Ta'anit, Megilla - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 12 Ta'anit, Megilla
Koren Vol. 12 Ta'anit, Megilla
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana - PDF
Koren Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
Koren Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 10 Sukka - PDF
Koren Vol. 10 Sukka - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
119 ₪ 149 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
Vol. 1 Berakhot - PDF
Koren Vol. 1 Berakhot - PDF
27 ₪ 34 ₪
במלאי
20% הנחה
Vol. 1 Berakhot
Koren Vol. 1 Berakhot
159 ₪ 199 ₪
במלאי
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2G, Shabbat Daf 137b-157b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2F, Shabbat Daf 115a-137b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2E, Shabbat Daf 90b-115a, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2D, Shabbat Daf 67b-90b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2C, Shabbat Daf 47b-67b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2B, Shabbat Daf 20b-47b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Vol.2A, Shabbat Daf 2a-20b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Sukka: Vol 7c: Daf 42b-Daf 56b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Sukka: Vol 7a: Daf 2a-20b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Sukka Vol 7b: Daf 20b-42b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Shekalim: Vol 5B, Daf 13a-Daf 22b Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Shekalim: Vol 5A, Daf 2a-13a, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Rosh Hashana: Vol 9b: Daf 22a-33a, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Rosh Hashana: Vol 9a: Daf 2a-22a, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Pesahim: Vol.4E, Daf 92b-121b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Pesahim: Vol.4D, Daf 74a-92b, Paperback
21% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Pesahim: Vol.4C, Daf 50a-73b, Paperback

נצפו לאחרונה