סינון

קורן כללי

מוצרים

מציג 577 - 624 מתוך 636 מוצרים
תצוגה
10% הנחה
The Koren Lev Ladaat Humash - Bemidbar
Koren The Koren Lev Ladaat Humash - Bemidbar
106.20 ₪ 118 ₪
במלאי
10% הנחה
The Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20A, Daf 2a-Daf 25b, PaperbackThe Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20A, Daf 2a-Daf 25b, Paperback
10% הנחה
The Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20B, Daf 25b-Daf 41a, PaperbackThe Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20B, Daf 25b-Daf 41a, Paperback
10% הנחה
The Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20C, Daf 41a-Daf 58b, PaperbackThe Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20C, Daf 41a-Daf 58b, Paperback
10% הנחה
The Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20D, Daf 58b-Daf 52b, PaperbackThe Koren Talmud Bavli Noé, Kiddushin: Vol.20D, Daf 58b-Daf 52b, Paperback
10% הנחה
כרטיס הושענות
Koren כרטיס הושענות
16.20 ₪ 18 ₪
במלאי
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת קידושין
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן- מסכת סוכה
15% הנחה
מארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח ק"ק ספרדים - עור חוםמארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח ק"ק ספרדים - עור חום
15% הנחה
מארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח אשכנז - עור חוםמארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח אשכנז - עור חום
15% הנחה
סידור קורן - נוסח ספרד - מהדורה אישית עור חום
15% הנחה
חמישה חומשי תורה וסידור לשבת - נוסח ספרד עור חום
15% הנחה
חמישה חומשי תורה וסידור לשבת - נוסח אשכנז עור חום
15% הנחה
חמישה חומשי תורה וסידור לשבת - נוסח ק"ק ספרדים עור חום
15% הנחה
מארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח ספרד עור חוםמארז מחזור קורן לר"ה יוה"כ ושלושת הרגלים- נוסח ספרד עור חום
15% הנחה
סידור קורן - נוסח אשכנז - מהדורה אישית עור חום
15% הנחה
סידור קורן - נוסח ק"ק ספרדים - מהדורה אישית עור חום
Sidur Koren Kol Ya’akob en Español - Nosah Aram Soba
10% הנחה
מחזור צהר ליום הכיפורים - כריכה רכה
10% הנחה
Koren Mikraot Hadorot -  LEKH LEKHAKoren Mikraot Hadorot -  LEKH LEKHA
Koren Koren Mikraot Hadorot - LEKH LEKHA
71.10 ₪ 79 ₪
במלאי
10% הנחה
Koren Mikraot Hadorot -  NOAHKoren Mikraot Hadorot -  NOAH
Koren Koren Mikraot Hadorot - NOAH
71.10 ₪ 79 ₪
במלאי
10% הנחה
Koren Mikraot Hadorot -  HAYEI SARAKoren Mikraot Hadorot -  HAYEI SARA
Koren Koren Mikraot Hadorot - HAYEI SARA
71.10 ₪ 79 ₪
במלאי
10% הנחה
Koren Mikraot Hadorot -  VA'YERAKoren Mikraot Hadorot -  VA'YERA
Koren Koren Mikraot Hadorot - VA'YERA
71.10 ₪ 79 ₪
במלאי
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol 21a: Daf 2a-Daf17a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol 21b: Daf 17a-Daf 36a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol 21c: Daf 36a-Daf 55a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol.21d: Daf 55b-Daf 62b
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol. 21e: Daf 62b- Daf 83a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol. 21f: Daf 83b-Daf 93a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol. 21g: Daf 93b-Daf 111a
10% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli, Bava Kamma Paperback: Vol. 21h: Daf 111b-Daf 119b
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול  - מסכת שבת א'
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת זבחים בתלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת זבחים ב
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת כריתות מעילה קינים תמיד ומידות
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת סנהדרין בתלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת סנהדרין ב
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת עירובין א
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת עירובין ב
66% הנחה
תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת יומא
סידור כיס קומפקטי ירוק זית נוסח ספרד
ברכון קורן שיר ציון - סט 7 חלקיםברכון קורן שיר ציון - סט 7 חלקים
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן - מסכת זבחים
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן- מסכת מנחות
תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן- מסכת ערכין תמורה
תהלים עם הנצח - כחול
תהלים עם הנצח - ירוק זית
תהלים עם הנצח - אפרסק
The Koren Sacks Rosh HaShana Mahzor Minhag Anglia - Compact Size

נצפו לאחרונה