סינון

גדול

מוצרים

מציג 1 - 48 מתוך 124 מוצרים
תצוגה
66% הנחה
'תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת מנחות ב'
66% הנחה
'תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול- מסכת יבמות א
10% הנחה
An Educator's Companion to the Koren Children's Siddur
10% הנחה
An Educator's Companion to the Koren Children's Siddur
10% הנחה
An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
Koren An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
26.10 ₪ 29 ₪
אזל מהמלאי
10% הנחה
An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
Koren An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
26.10 ₪ 29 ₪
אזל מהמלאי
10% הנחה
Camp & School Minha-Ma'ariv
Koren Camp & School Minha-Ma'ariv
9.90 ₪ 11 ₪
אזל מהמלאי
10% הנחה
Ethiopian Haggada: Journey to Freedom Hebrew/English
15% הנחה
Reference Guide to the Talmud
Maggid Reference Guide to the Talmud
109.65 ₪ 129 ₪
במלאי
15% הנחה
The Noé Edition Koren Talmud Bavli - Large Size (Color) Complete Set
10% הנחה
The Steinsaltz Humash
Koren The Steinsaltz Humash
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 1 Berakhot
Koren Vol. 1 Berakhot
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
Koren Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 12 Ta'anit, Megilla
Koren Vol. 12 Ta'anit, Megilla
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
Koren Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 15 Yevamot 2
Koren Vol. 15 Yevamot 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 20 Sota
Koren Vol. 20 Sota
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 21 Gittin
Koren Vol. 21 Gittin
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 22 Kiddushin
Koren Vol. 22 Kiddushin
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 23 Bava Kamma Part 1
Koren Vol. 23 Bava Kamma Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 24 Bava Kamma Part 2
Koren Vol. 24 Bava Kamma Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 25 Bava Metzia Part 1
Koren Vol. 25 Bava Metzia Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 26 Bava Metzia Part 2
Koren Vol. 26 Bava Metzia Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 27 Bava Batra Part 1
Koren Vol. 27 Bava Batra Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 28 Bava Batra Part 2
Koren Vol. 28 Bava Batra Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 29 Sanhedrin Part 1
Koren Vol. 29 Sanhedrin Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 30 Sanhedrin Part 2
Koren Vol. 30 Sanhedrin Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 31 Makkot & Shevuot
Koren Vol. 31 Makkot & Shevuot
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
Koren Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 33 Zevahim
Koren Vol. 33 Zevahim
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 34 Zevahim Part 2
Koren Vol. 34 Zevahim Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 35 Menahot Part 1
Koren Vol. 35 Menahot Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 36 Menahot Part 2
Koren Vol. 36 Menahot Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 37 Hullin Part 1
Koren Vol. 37 Hullin Part 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 38 Hullin Part 2
Koren Vol. 38 Hullin Part 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 39 Bekhorot
Koren Vol. 39 Bekhorot
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 4 Eiruvin 1
Koren Vol. 4 Eiruvin 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 40 Arakhin, Temura
Koren Vol. 40 Arakhin, Temura
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 41 Karetot, Me'ila, Kinnim, Tamid, Middot
10% הנחה
Vol. 42 Nidda
Koren Vol. 42 Nidda
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 5 Eiruvin 2
Koren Vol. 5 Eiruvin 2
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי
10% הנחה
Vol. 6 Pesahim 1
Koren Vol. 6 Pesahim 1
179.10 ₪ 199 ₪
במלאי

נצפו לאחרונה