סינון

גדול

מוצרים

מציג 1 - 48 מתוך 128 מוצרים
תצוגה
66% הנחה
'תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול - מסכת מנחות ב'
66% הנחה
'תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול- מסכת יבמות א
An Educator's Companion to the Koren Children's Siddur
An Educator's Companion to the Koren Children's Siddur
An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
An Educator's Companion to the Koren Youth Siddur
Camp & School Minha-Ma'ariv
Koren Camp & School Minha-Ma'ariv
11 ₪
אזל מהמלאי
Ethiopian Haggada: Journey to Freedom Hebrew/English
Reference Guide to the Talmud
The Noé Edition Koren Talmud Bavli - Large Size (Color) Complete Set
The Steinsaltz Humash
Koren The Steinsaltz Humash
199 ₪
במלאי
Vol. 1 Berakhot
Koren Vol. 1 Berakhot
199 ₪
במלאי
Vol. 10 Sukka
Koren Vol. 10 Sukka
199 ₪
במלאי
Vol. 11 Beitza, Rosh Hashana
Vol. 12 Ta'anit, Megilla
Koren Vol. 12 Ta'anit, Megilla
199 ₪
במלאי
Vol. 13 Mo'ed Katan, Hagiga
Vol. 14 Yevamot 1
Koren Vol. 14 Yevamot 1
199 ₪
במלאי
Vol. 15 Yevamot 2
Koren Vol. 15 Yevamot 2
199 ₪
במלאי
Vol. 16 Ketubot 1
Koren Vol. 16 Ketubot 1
199 ₪
במלאי
Vol. 17 Ketubot 2
Koren Vol. 17 Ketubot 2
199 ₪
במלאי
Vol. 18 Nedarim
Koren Vol. 18 Nedarim
199 ₪
במלאי
Vol. 19 Nazir
Koren Vol. 19 Nazir
199 ₪
במלאי
Vol. 20 Sota
Koren Vol. 20 Sota
199 ₪
במלאי
Vol. 21 Gittin
Koren Vol. 21 Gittin
199 ₪
במלאי
Vol. 22 Kiddushin
Koren Vol. 22 Kiddushin
199 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 23 Bava Kamma Part 1
Koren Vol. 23 Bava Kamma Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 24 Bava Kamma Part 2
Koren Vol. 24 Bava Kamma Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 25 Bava Metzia Part 1
Koren Vol. 25 Bava Metzia Part 1
199 ₪
אזל מהמלאי
Vol. 26 Bava Metzia Part 2
Vol. 27 Bava Batra Part 1
Koren Vol. 27 Bava Batra Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 28 Bava Batra Part 2
Koren Vol. 28 Bava Batra Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 29 Sanhedrin Part 1
Koren Vol. 29 Sanhedrin Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 30 Sanhedrin Part 2
Koren Vol. 30 Sanhedrin Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 31 Makkot & Shevuot
Koren Vol. 31 Makkot & Shevuot
199 ₪
במלאי
Vol. 32 Avoda Zara & Horayot
Vol. 33 Zevahim
Koren Vol. 33 Zevahim
199 ₪
במלאי
Vol. 34 Zevahim Part 2
Koren Vol. 34 Zevahim Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 35 Menahot Part 1
Koren Vol. 35 Menahot Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 36 Menahot Part 2
Koren Vol. 36 Menahot Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 37 Hullin Part 1
Koren Vol. 37 Hullin Part 1
199 ₪
במלאי
Vol. 38 Hullin Part 2
Koren Vol. 38 Hullin Part 2
199 ₪
במלאי
Vol. 39 Bekhorot
Koren Vol. 39 Bekhorot
199 ₪
במלאי
Vol. 4 Eiruvin 1
Koren Vol. 4 Eiruvin 1
199 ₪
במלאי
Vol. 40 Arakhin, Temura
Koren Vol. 40 Arakhin, Temura
199 ₪
במלאי
Vol. 41 Karetot, Me'ila, Kinnim, Tamid, Middot
Vol. 42 Nidda
Koren Vol. 42 Nidda
199 ₪
במלאי
Vol. 5 Eiruvin 2
Koren Vol. 5 Eiruvin 2
199 ₪
במלאי
Vol. 6 Pesahim 1
Koren Vol. 6 Pesahim 1
199 ₪
במלאי

נצפו לאחרונה