תורה מן השמים / השל

Save 15%
MaggidSKU: 9789655262902

Price:
168.30 ₪ 198 ₪
Stock:
Sold out

Description

אברהם יהושע השל (תרס"ז–תשל"ג, 1907–1972), בן לשושלת אדמו"רים, פילוסוף יהודי ופעיל חברתי נודע – שהיה לו חלום: לנסח את היהדות כאלטרנטיבה רוחנית־מוסרית לכל האדם. הוא החל להגשימו בפרשנות לתנ"ך וסיימו בפרשנות לחסידות (קוצק, מגיד, 2015). חז"ל נותרו האתגר הגדול: האם בפיהם הגות שיטתית?
תורה מן השמים באספקלריה של הדורות היא המענה לאתגר. בחלקה הראשון מתגלים בספרות חז"ל שני בתי מדרש הגותיים, ובחלקה השני – מחלוקתם ביחס למשמעות "תורה מן השמים". בחלקה השלישי  התכוון המחבר להבהיר את משמעותה הכוללת של היצירה, אך ליבו נדם טרם סיום עבודתו, וכתב היד שלו התפזר במשך עשרים שנה, ולבסוף פורסם בצורה משובשת ביותר.
מהדורה חדשה זו של היצירה מתקנת את העוול, וחושפת לראשונה כמה פרקים שהושמטו (ושמא צונזרו?) מקודמתה, ובהם היבטים חדשים, חסידיים ורדיקליים בהגותו של השל.
 
בחור ישיבה צעיר הייתי בישיבת מרכז הרב עת נחשפתי לראשונה ליצירה זו, והרגשתי שנפתחים לי שערי חכמה. האופן שבו שורטטו בתי המדרש של רבי עקיבא ורבי ישמעאל האירו לי את נתיבות הלימוד, ונדמו עליי שניהם כשני מאורות, עמוד אש ועמוד ענן לפני המחנה. הרבה מתורתי אני חב לה.
הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צֹהר
 
סטודנטית הייתי באוניברסיטה העברית, זכיתי ללמוד מטובי חוקריה, אך גם גיליתי את המודחק: ספרים שנשמטו מהביבליוגרפיה, ששמם נלחש בחשאי – כיצירה שלפניכם. רק כאשר משפחת פלאי נתנה אותה בידי, נגלו לי שתי תורות המזומנות מימים ימימה, ומזמנות מחשבה על תודעה כפולה באשר היא: אגדה והלכה, בעל־פה ובכתב, מזרח ומערב, ואף שתי אסכולות מחקריות. ושמא, מרחב שלישי – הגות המיוסדת על מחקר מתוקן שאינו חרד להיפתח אל האופק התיאולוגי ואל אתגריו. השל צעד לצידו של מרטין לותר קינג, וגם ספריו הליכה הם: של ההלכה אל המעשה האתי ושל תיאוריה המשקיפה אל התיאולוגיה – המייצגות את מסעו של אוד מוצל מאש הקם לתחייה כעוף חול.
פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן־גוריון
 
חיבור רב אנפין זה מכיל הרבה מעבר למה שכותרתו מסגירה. אפשר לעיין בו כדי לחשוף שיטות פרשניות, תיאולוגיות ומוסריות בחז"ל; אפשר ללמוד בו כבדרשה חסידית עמוקה במיוחד; ואפשר, ואף רצוי, לראות בו אוסף מסחרר, אנציקלופדי, של תורת התנאים מפיו של תלמיד חכם, מאמין נדיר והומניסט אמיץ. היצירה לא זכתה למקום הראוי לה בחקר חז״ל בשל הדיכוטומיה החריפה בין מחקר לתיאולוגיה שרווחה בו. היום למדנו להגמיש מעט את הקטגוריות. הופעתה של היצירה במהדורה חדשה היא על כן הזדמנות נדירה לתיקון.
פרופ' ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל־אביב ומכון שלום הרטמן

הספר (שחולק ל2 כרכים) מכיל שלושה חלקים:

א. הצגת מחשבת חז"ל כמי שנתונה במחלוקת עזה בין שתי אסכולות, בין בית המדרש של רבי ישמעאל לבית המדרש של רבי עקיבא.
ב. מיקוד המחלוקת בין בתי המדרש בשאלת משמעות האמונה ב"תורה מן השמים". 
ג. "אלו ואלו דברי אלוהים חיים" – בירור פילוסופי של סוד תרבות המחלוקת בספרות חז"ל, ושל המתח הקיים ביהדות בין ההלכה לאלוהים.

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה