Price:
54.60 ₪ 84 ₪
Stock:
In stock

Description

"רבים מאלה שזכו לעמוד מול הרבי חשו שמעמד זה טבע בהם חותם של אש,
ומאז הם נבדלים מן האחרים. זה מה שאירע גם לי". כך מתאר הרב עדין אבן־
ישראל שטיינזלץ את פגישתו הראשונה עם הרבי מליובוויץ'.
מי היה הרבי מליובוויץ', הצעיר המופנם שהוכתר לרבי השביעי של חסידות
חב"ד? איש לא שיער שתחת הנהגתו תהפוך קבוצה קטנה של חסידים פליטי
החורבן באירופה לתנועה עולמית שתפיץ שם שמים בכל קצות תבל; איש לא
ציפה למהפך שיחוללו הוא וחסידיו במעמד היהדות, בעיני עצמה ובעיני העולם,
ממעמד של נרדפת ועומדת לכליה למובילה ונושאת את דגל האמונה והטוב
בגאון ובתנופה.
בספרו הרבי שלי חושף הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ את התבוננותו האישית
הקרובה באישיותו יוצאת הדופן של הרבי.
הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ ידוע בפירושיו לספרי היסוד של היהדות
לגמרא, לתנ"ך, למשנה, לרמב"ם ול'תניא'. הרב גם כתב ספרי עיון רבים שתורגמו
לשפות מגוונות וחוללו שינויים ממשיים בקוראים ברחבי העולם.
פחות ידועה בעולם העובדה שהרב אבן־ישראל הוא חסיד חב"ד. בספר זה
מתגלה צד פנימי עוד יותר בנפשו - היותו 'חסיד של הרבי', המקושר אליו ואל
דרכו בעבותות אהבה ומסירות.

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה