'ביקורת ספרים - ספר איוב בפרשנותה של 'אסכולת צפון צרפת ->>

A letter from Prof. Jacob Neusner (Program in Judaic Studies) to Rabbi Abraham Shoshana ->>

Review from Prof. DanieI Boyarin, Jewish Federation of CIeveland ->>