יינם: סחר ביינם של גויים - על גלגולה של הלכה בעולם המעשה

MaggidSKU: 9789655261936

Price:
89.00 ₪
Stock:
Sold out

Description

ספר זה מנסה לגלות פנים חדשות בתולדות ההלכה ופנים חדשות בתולדותהפעילות הכלכלית של היהודים בימי הביניים. המחבר מבקש לפצח אתהדפוס הסתמי והבלתי־אישי שלתוכו נוצקה המחשבה ההלכתית של ימיהביניים כדי לגלות עולם של לבטים אישיים, צעדים מהוססים ותגובותאישיות לבעיות הזמן. יהודי גרמניה ישבו בארץ עתירת גפן. הספר בוחן את האיסור לסחור ביינםשל גויים במשך ארבע מאות שנה, איסור שסיכן מקור הכנסה ראשון במעלהשל היהודים. הוא חושף בחשיבה ההלכתית ובנוהג היהודי הרווח ויתור שקוללכורח הנסיבות לצד התנגדות עיקשת למציאות כפויה. במהלך המחקרמתגלות באופן מפתיע דרכי כניסתם של היהודים לתחום ההלוואה בריבית,משלח יד יהודי מובהק בענף הכורמות בן חמש מאות שנה שנסתר עדכה מעיני היסטוריונים, וכן תרומתם החשובה אך הלא מוכרת של היהודיםלחקלאות האירופית בימי הביניים

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה