לשון הטוב / פרשת תזריע מצורע

לשון הטוב / פרשת תזריע מצורע

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
רתיעה לעומת פזיזות / פרשת שמיני

רתיעה לעומת פזיזות / פרשת שמיני

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
שלשלת אמיצה של משברי זהות / פרשת צו

שלשלת אמיצה של משברי זהות / פרשת צו

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
כשמנהיג שוגה / פרשת ויקרא

כשמנהיג שוגה / פרשת ויקרא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
עלינו לשבח / פרשת ויקהל

עלינו לשבח / פרשת ויקהל

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
איך מנהיגים נכשלים / פרשת כי תישא

איך מנהיגים נכשלים / פרשת כי תישא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
הבית שאנו בונים ביחד / פרשת תרומה

הבית שאנו בונים ביחד / פרשת תרומה

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
חזון ופרטים / פרשת משפטים

חזון ופרטים / פרשת משפטים

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
אומה של מנהיגים  / פרשת יתרו

אומה של מנהיגים / פרשת יתרו

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
מסתכלים כלפי מעלה / פרשת בשלח

מסתכלים כלפי מעלה / פרשת בשלח

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin
האופק הרחוק / פרשת בוא

האופק הרחוק / פרשת בוא

Rabbi Sackskorenpub.co.il Admin