תורת כהנים - כרך ראשון

18% הנחה10%הנחה נוספת לחברי מועדון
OfeqISBN: 9781881255581

מחיר:
105.78 ₪ 129 ₪
מחיר לחברי מועדון:
95.20 ₪
מלאי:
במלאי

תיאור

Complete and correct text of Sifra on Parashat Vayikra (according to Vatican Manuscript Assemani 66) with complete commentary of R. Abraham b. David of Posquieres (RaBaD), according to new reliable manuscripts, select variant readings, references and full interpretive commentary. With linguistic notes, variant readings from manuscripts and early editions, and references to passages in rabbinic literature, interpretive notes to textual readings of the Sifra. Scholarly introduction and detailed indices.
מדרש הספרא מיוסד על נוסח כתב יד ותיקן,אסימאני 66, המדוייק ביותר. להוצאה מצורףהמדור ׳הערות גירסא׳ המטפל בנוסחאות הספראופירושיהם, ו׳מסורת הספרא וציונים׳ המכילמראי מקומות הפניות לכל ספרות חז״ל וספריהראשונים, ודן בהקבלות התלמודיות לדרשותהספרא. מדור זה מהווה חיבור שלם לעצמו. לידנוסח הספרא מופיע ׳מדרש חכמים׳ עפ״י כ״יהסמינר בניו-יורק. פירוש הראב״ד לספרא, יוצא לאור במהדורהזו מתוקן ושלם עפ״י כל כתבי היד עם ביאוריםמקיפים. מהדורה זו היא מהדורה בתרא, שבהנתחדשה ההדרה מעודכנת העושה שימוש גםבההדרה הקודמת. עם מבואות מאירי עינייםומפתחות מפורטים. המבואות דנים בשתי סוגיות עיקריות: א. תולדותנוסחי הספרא שבדפוסים ושבכתבי יד; ב. תולדותנוסחי פירוש הראב״ד שבדפוס ושבכתבי יד, המצבהלקוי של פירוש הראב״ד מהדורת א״ה ווייס,ומעלותיו של הנוסח המופיע במהדורתנו המיוסדעל כתב יד לונדון של הפירוש ונתמך בכתב יד אחרהקרוב אליו במסורת נוסחו ומשקף מהדורה בתראשל המחבר

Payment & Security

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard Visa

קניה מאובטחת. אנחנו לא שומרים את פרטי הכרטיס שלך.

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה