The Koren Magerman Shabbat Humash - Nusah Ashkenaz - Standard Size

חמישה חומשים וסידור לשבת דו לשונית - נוסח אשכנז - מהדורה בינונית

125.10 ₪139.00 ₪

במלאי

ISBN: 9789653012844
מהדורה דו־לשוניתעברית-אנגלית של חמישה חומשי תורה וסידור לשבת של קורן.הסידור והחומש משלבים בתוכם את הטקסט המסורתי והמוכר יחד עם תרגומים, הנחיות ופרשנות מאירת עיניים של הרב יונתן זקס.
Add to cart
מהדורה דו־לשוניתעברית-אנגלית של חמישה חומשי תורה וסידור לשבת של קורן.הסידור והחומש משלבים בתוכם את הטקסט המסורתי והמוכר יחד עם תרגומים, הנחיות ופרשנות מאירת עיניים של הרב יונתן זקס. התרגום לאנגלית במהדורה זו הוא לתפילות השבת והוא מופיע בעמוד המקביל לעמוד בעברית
שפה Hebrew/English
כריכה Hardcover
דפים 1049
מהדורה Standard
Size (cm) 13,5cm 21,5cm