תורת כהנים - כרך שלישי

OfeqSKU: 9781881255604

Price:
129.00 ₪
מחיר מועדון:
116.10 ₪
Stock:
In stock

Description

This volume covers the Sifra on Parashat Tzav (according to Vatican Manuscript Assemani 66), with linguistic notes, variant readings from manuscripts and early editions, references to passages in rabbinic literature, and interpretive notes to the Sifra. Accompanied by Midrash Hakhamim (JTS MS 4937A). Includes commentary of Rabbenu Abraham b. David of Posquieres (RaBaD), complete and correct according to reliable manuscripts, the medieval Ashkenazic commentaries of Rabbenu Shemuel, ascribed to Rash of Sens, and excerpts from Heber haKohanim by R. Hayyim Hebraya, edited from manuscripts with sources and explanatory notes. Scholarly introduction and detailed indices.
מדרש הספרא מיוסד על נוסח כתב יד ותיקן, אסימאני 66 , המדוייק ביותר. להוצאה מצורף המדור ׳הערות גירסא׳ המטפל בנוסחאות הספר או פירושיהם, ו׳מסורת הספרא וציונים׳ המכיל מראי מקומות והפניות לכל ספרות חז״ל וספריהראשונים, ודן בהקבלות התלמודיות לדרשות הספרא. מדור זה מהווה חיבור שלם לעצמו. ליד נוסח הספרא מופיע ׳מדרש חכמים׳ עפ״י כ״י הסמינר בניו-יורק. פירוש הראב״ד לספרא, יוצא לאור במהדורה זו מתוקן ושלם עפ״י כל כתבי היד עם ביאורים מקיפים וליקוטים מ'חבר הכהנים' מרח"ח. עם מבואות מאירי עיניים ומפתחות מפורטים. פירוש רבינו שמואל והפירוש המיוחס לר״ש משנץ לפרשת צו יוצאים לאור עפ״י כתבי יד בצירוף הערות וביאורים מקיפים. בצירוף מפתחות מפורטים: מפתח מקורות למדרשתורת כהנים, מפתח מקורות לפירוש הראב״ד ולהערותיו, ומפתח מקורות למפרשים רבינו שמואל והמיוחס לר״ש משנץ ולהערותיהם. ונספחו: ׳הגהות מוהר״ר צבי הירש ב״ר עזריאל וואלק (מחבר ספר ׳כתר כהונה׳ על הספרי) לספרא פרשת צו׳

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה