שיטה מקובצת על מסכת חולין לרבינו בצלאל אשכנזי המהדורה המבוארת, כרך ג

OfeqSKU: 9781881255314

Price:
79.00 ₪
מחיר מועדון:
71.10 ₪
Stock:
Sold out

Description

Volume III includes chapters 3, 6, 7, 9 of Tractate Hullin, with a comprehensive introduction analyzing the Hullin Shittah composition and an emphasis on material included from the commentary of R. Abraham of Posquieres on Tractate Hullin, hitherto unknown. This volume includes the ‘Rulings of R. Hezekiah of Magdeburg’ on Tractate Hullin, published for the first time from Jewish Museum in Prague MS 20 with sources, explanatory notes and a scholarly introduction.
כרך ג כולל ה'שיטה' הזו של רב"א על פרק אלו טרפות, פרק כיסוי הדם, וקטעים מפרק גיד הנשה ומפרקהעור והרוטב. בכרך זה מבוא על מפעלו הפרשני לתלמוד של רב"א, המקורות שמהם מורכבת ה'שיטה' בכרך זה, וסעיףמיוחד על חומר חדש שנתגלה ב'שיטה' זו שמקורו בפירושי הראב"ד למסכת חולין, מהראב"ד עצמוומתלמידו. במבוא נסקרו קובצי התוספות השונים המצוטטים ב'שיטה' זו, ועוד. כמו כן ישנם מראי מקומותוציוני מקורות, הפניות, ו'הערות וביאורים' רחבים, ומפתחות מפורטים לכרך זה. ונלוו אליו 'פסקי רבינו חזקיה' ממגדבורג (מהרי"ח) על מסכת חולין. יו"ל לראשונה מכ"י פראג, עםציונים ו'הערות וביאורים' רחבים, מבוא ומפתחות מפורטים

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה