שיטה מקובצת על מסכת חולין לרבינו בצלאל אשכנזי המהדורה המוערת בקצרה, שני כרכים

אופקSKU: 9781881255390

Price:
139.00 ₪
מחיר מועדון:
125.10 ₪
Stock:
Sold out

Description

Shittah Mekubbezet on Bab.Talmud Hulin of R. Bezalel Ashkenazi Two volumes, referenced and lightly annotated edition, byRabbi Avraham Shoshana. Published for the first time from MS Moscow Guenzburg9 46, written in the author's own hand. One of the greatest gems of rabbinical literature discovered by אופק scholars.With separate indices for each volume. First impression, 2003, Second impression,2005 Latest corrected and updated edition,Jerusalem 2008 Vol. I: 413 double-columned pages Vol. II: 439 double-columned pages.
שיטה מקובצת על מסכת חולין המהדורה המוערת בקצרה בשני כרכים יוצא לאור לראשונהמכתב יד מוסקבהגינצבורג 946 , הכתובבכתב ידו של המחבר,רבינו בצלאל אשכנזי.זהו אחד האוצרותהגדולים של הספרותהרבנית שנתגלו עלידינו, בצירוף הקדמה,ציונים והפניות,והערות קצרות, מאתהרב אברהם שושנה.עם מפתחות, מפתחמקורות ומפתח אישיםומובאות, בסוף כלכרך. מהדורת תשס"ט היא מהדורה שלישית,ואיננה הדפסה חוזרת של ה'שיטה', אלאזוהי מהדורה מחודשת, מתוקנת ומשוכללת,בתיקוני נוסח, בתוספת מראי מקומות וציונימקורות והערות. כרך א: חולין פרק הכל שוחטין 413 עמודים כפולי טורים כרך ב: חולין פרק השוחט, פרק אלו טרפות,פרק כסוי הדם, וקטעים מפרק גיד הנשהופרק העור והרוטב. בצירוף הקדמה, ציוניםוהפניות, והערות קצרות, מאת הרב אברהםשושנה. עם מפתחות. 439 עמודים כפולי טורים

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה