ברייתא דרבי ישמעאל ומפרשיה הראשונים עם פירושי: ראב"ד, רמ"ה, רבינו יהודה ב"ר קלונימוס, ראב"ן ורא"ש מהדורת תשע"ד

10%Discount for members
OfeqSKU: 9781881255116

Price:
59.00 ₪
Price for members:
53.10 ₪
Stock:
In stock

Description

ברייתא דרבי ישמעאל ומפרשיה הראשונים מהדורה חדשה כוללת: ברייתא דרבי ישמעאל בנוסחכת״י רומי, בצירוף מסורת וציונים, שינויינוסחאות והערות גירסא ולשון, עם פירושי:ראב״ד, רמ״ה, רבינו יהודהב״ר קלונימוס, ראב״ן ורא״ש.יוצאים לאור עפ״י כתבי יד. מהדורה ביקורתית מבוארתעם מפתחות, הרואה אור כספרעצמאי המוקדש לפרשנותברייתא די״ג מידות של רביישמעאל, שהוא מקצוע גדולבתורה. במהדורה זו, הבאה אחרימהדורת תשנ״א, נוספובירורים מחודשים בהבנתדברי הראב״ד בפירושולברייתא דרבי ישמעאלפרשה א הל׳ ה-ו, עפ״י מהשנתחדש לפי העיון בפירושולתורת כהנים פרשת זבים פרק ג ה״ט. מהדיר: הרב אברהם שושנה ירושלים תשע״ד26, 142 עמודים

Payment & Security

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed