זכר צדיק: סדר חג הפסח

Save 10%
KorenSKU: 9781881255123

Price:
53.10 ₪ 59 ₪
מחיר מועדון:
47.79 ₪
Stock:
In stock

Description

זכר צדיק: סדר חג הפסח Zekher Zaddik: Order for Pesah The Haggadah with commentary, halakhot, prayers, and piyyutim by R. Joseph b. Zaddik, a pre-Expulsion Spanish rabbi. Zekher Zaddik is a siddurfor the entire year. The section on Pesah is printed in this volume from MS British Museum Or. 11594 and other manuscripts. With three extensive introductions by variousknown scholars on the author and his literary activities,thepiyyutim, and the singular vocalization (nikkud) utilized in the siddur. Accompanied by references and explanations.In addition to the siddur, the author composed fifty chapters on halakhic matters, incorporating material culled from a wide range of rishonim and kabbalah sources. This volume contains all material and halakhic rulings pertaining to the festival of Pesah. Editors: Rabbi Avraham Shoshana, Prof. Yakov Shmuel Spiegel Contributors: Dr. Binyamin Bar-Tikva, Dr. Amos Dodi Jerusalem 1994 Second impression, 1999 60, 136 pp.
זכר צדיק: סדר חג הפסח ההגדה ופירושה, הלכות החג ומנהגיו, תפילותופיוטים לר' יוסף ב"ר צדיק מחכמי ספרד בדורשלפני הגירוש. 'זכר צדיק' הוא סידור תפילות לכל השנה, לימי חול,שבתות ומועדים: הימים הטובים, הימים הנוראים,וימי הצומות. מתוך קובץ זה הודפס החלק של חגהפסח.יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד המוזיאון הבריטיOr. 11594 וכתבי יד אחרים. עם מבואות מקיפיםעל המחבר ומפעלו, על הפיוט, ועל הניקוד המיוחדשבסידור. על ר' יוסף ב"ר צדיק וחיבורו 'זכר צדיק'מאת פרופ' יעקב שמואל שפיגל, על פיוטי הטלבמחזור 'זכר צדיק' מאת ד"ר בנימין בר-תקוה, ועלניקוד ההגדה בסידור 'זכר צדיק' מתקופת הגירושמספרד מאת ד"ר עמוס דודי. בלוויית ציונים וביאוריםמאת הרב אברהם שושנה ור' יעקב שמואל שפיגל.בנוסף לכך כתב המחבר חמישים שערים הכולליםבתוכם הלכות ומנהגים בכל ענייני אורח חיים ויורהדעה. בכרך זה יוצא לאור החלק הנוגע לסדר חגהפסח כולל שערי ההלכות. מתוך הקדמת המחבר: 'דברי יוסף בר צדיק בר יוסף בר צדיק זצ"ל... כללא דמילתא אם יהיו כל הסידורים שבעולם שנכתבו מעזרא הסופר וחבריו שתקנו התפלה ועד עתה בכף מאזנים, וזה סידור התפלות המופלא והמעוטר, המשובח והמפואר, המדוייק והנבחר, בכף שנייה בודאי מכריע את כולם'. ירושלים תשנ"ד הדפסה חדשה תשנ"ט 60, 136 עמודים

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה