תורת כהנים - כרך ראשון

OfeqISBN: 9781881255581

מחיר:
129.00 ₪
מחיר מועדון:
116.10 ₪
מלאי:
במלאי

תיאור

Complete and correct text of Sifra on Parashat Vayikra (according to Vatican Manuscript Assemani 66) with complete commentary of R. Abraham b. David of Posquieres (RaBaD), according to new reliable manuscripts, select variant readings, references and full interpretive commentary. With linguistic notes, variant readings from manuscripts and early editions, and references to passages in rabbinic literature, interpretive notes to textual readings of the Sifra. Scholarly introduction and detailed indices.
מדרש הספרא מיוסד על נוסח כתב יד ותיקן, אסימאני 66, המדוייק ביותר. להוצאה מצורף המדור ׳הערות גירסא׳ המטפל בנוסחאות הספר או פירושיהם, ו׳מסורת הספרא וציונים׳ המכיל מראי מקומות, הפניות לכל ספרות חז״ל וספרי הראשונים, ודן בהקבלות התלמודיות לדרשות הספרא. מדור זה מהווה חיבור שלם לעצמו. ליד נוסח הספרא מופיע ׳מדרש חכמים׳ עפ״י כ״ הסמינר בניו-יורק. פירוש הראב״ד לספרא, יוצא לאור במהדורה זו מתוקן ושלם עפ״י כל כתבי היד עם ביאורים מקיפים. מהדורה זו היא מהדורה בתרא, שבה נתחדשה ההדרה מעודכנת העושה שימוש גם בההדרה הקודמת. עם מבואות מאירי עיניים ומפתחות מפורטים. המבואות דנים בשתי סוגיות עיקריות: א. תולדות נוסחי הספרא שבדפוסים ושבכתבי יד; ב. תולדות נוסחי פירוש הראב״ד שבדפוס ושבכתבי יד, המצב הלקוי של פירוש הראב״ד מהדורת א״ה ווייס, ומעלותיו של הנוסח המופיע במהדורתנו המיוסד על כתב יד לונדון של הפירוש ונתמך בכתב יד אחר הקרוב אליו במסורת נוסחו ומשקף מהדורה בתרא של המחבר.

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה