מפעל תורת כהנים ומפרשיו כרך ד: פרשת שמיני ומכילתא דמילואים

OfeqISBN: 9781881255796

מחיר:
114.00 ₪
מחיר מועדון:
102.60 ₪
מלאי:
במלאי

תיאור

מדרש הספרא מיוסד על נוסח כת"י וטיקן אסימני 66, המדוייק ביותר. בצירוף המדור 'הערות גירסא', המטפל בנוסחאות הספרא ופירושיהם, ו'מסורת הספרא וציונים' המכיל מראי מקומות והפניות לכל ספרות חז"ל וספרי הראשונים, ודן בהקבלות התלמודיות לדרשות הספרא. מדור זה מהווה חיבור שלם לעצמו. ליד נוסח הספרא מופיע מדרש חכמים עפ"י כת"י הסמינר בניו-יורק. פירוש הראב"ד לספרא מתוקן ושלם עפ"י כתבי יד בצירוף שינויי נוסחאות נבחרים, מראי מקומות ו'הערות וביאורים' מקיפים. פירוש 'חבר הכהנים' לרבינו חיים חבריא עפ"י כת"י הסמינר בניו-יורק, בצירוף מראי מקומות ו'הערות וביאורים'. פירוש 'ספרי חיים' לרבינו חיים כפוסי למכילתא דמילואים, עפ"י כתב יד גינצבורג, בצירוף 'הערות וביאורים'. מבואות מושכלים ומפתחות מפורטים. מהדירים: הרב אברהם שושנה, הרב נועם שושנה. ירושלים תשע"ח

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה